مفهوم مسئولیت در بیمه شخص ثالث

در دنیای امروز و در همه جوامع انسانی، قبول مسئولیت کارهای هر فرد جزو اصول مورد پذیرش است و هروقت از طرف فرد به دیگران خسارت و ضرری وارد شود باید آن را جبران نماید.

بیمه ثالث از انواع رایج بیمه مسئولیت است و این بیمه‌نامه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را تحت پوشش قرار می‌دهد و به اختصار بیمه ‌شخص ثالث نامیده می‌شود؛ این قانون برای حمایت از همه زیان‌دیدگان حوادث رانندگی غیر از راننده مقصر در مقابل هزینه‌های درمان، خسارت و فوت در تاریخ 1347/10/23 از سوی مجلس شورا تصویب گردید.