نداشتن بیمه شخص ثالث جرم محسوب می شود؟

در قانون بیمه شخص ثالث، کلمه «اجباری» به صراحت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را موظف به تهیه این بیمه‌نامه کرده است. نداشتن بیمه ‌شخص ثالث برای این وسایل جرم محسوب می‌شود؛ طبق ماده ۴۲ ‌قانون بیمه شخص ثالث «حركت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. كلیه دارندگان وسایل مزبور مكلفند سند حاكی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه كنند.

مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیكی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام كنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف كنند».

روش محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث

قیمت نهایی حق بیمه ‌شخص ثالث بر اساسی عوامل مختلفی تعیین می‌شود که در ادامه به این عوامل خواهیم پرداخت.

حق بیمه پایه ابلاغ شده توسط بیمه مرکزی

روش محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث و میزان پوشش مالی و بدنی آن بر اساس دیه کامل یک انسان در ماه حرام است. قوه قضائیه هر ساله با انتشار بخشنامه ای میزان دیه کامل در ماه حرام را اعلام می‌کند. در سال 98 دیه کامل در ماه حرام ‌440 میلیون تومان و در ماه غیر حرام 330 میلیون تومان تعیین شده است. با توجه به این امر، اگر فوت در اثر حادثه رانندگی در یکی از ماه‌های قمری ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب رخ دهد میزان دیه 440 میلیون تومان و در باقی ماه‌های سال 330 میلیون تومان محاسبه می‌گردد. بیمه مرکزی بر این اساس حداقل و حداکثر مبلغ حق‌بیمه‌ را به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کند. البته حق‌بیمه پرداختی می‌تواند با توجه به دلایلی مانند تخفیف‌ها و تغییر برخی از موارد موثر بر قیمت حق‌بیمه، کاهش یا افزایش یابد.